BIOnyx heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of
indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website.

Tevens behoudt BIOnyx te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing
wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.